neděle 2. července 2017

Žába kváká: "Kvaky, kvak plavu prsa, plavu znak- ale kdybych křídla měla, létala bych do oblak!"

Přejeme všem klidné proplutí prázdninami bez nehod a těšíme se na vás v novém školním roce.
 LUCIE, MARTINA A ŠÁRKA